Thông báo Kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cầu vượt sông Ruột Lợn tbng.co.in

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Htrận Phòng số 3636/QĐ-UBND ngày 03/1một nửa023, Sở Giao thông vận ttrận Htrận Phòng thông tin kết quả thi tuyển phương án kiến trúc những công trình cầu thuộc Dự án nhữngh tân và phát triển thành phố Htrận Phòng thích ứng với biến hóa khí hậu:

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn trên tuyến đường Vành đai 3.

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Giao thông vận tmàn Hmàn Phòng.

3. Địa điểm xây dựng: Tại quận Htrận An và thị xã Thủy Nguyên, thành phố Htrận Phòng.

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng thoải mái.

5. Kết quả cuộc thi: Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 03/1một nửa023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hván Phòng về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn, kết quả thi tuyển như sau:

Giround Nhất: Phương án mã số HT944: Sóng của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng T&D Việt Nam. Chọn phương án mã số HT944: Sóng có hình thái kiến trúc sử dụng kết cấu đó là cầu vòm thép để triển khai những thủ tục tiếp theo của Dự án trở thành tân tiến thành phố Htrận Phòng thích ứng với biến hóa khí hậu.

Gitrận Nhì: Phương án mã số CH256: Hơi thở Bạch Đằng Giang của Liên danh Công ty TNHH Chodai&Kiso-Jiban Việt Nam-Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng-Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

Gitrận Ba: Phương án mã số BĐ938 của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật và Kiến trúc Công trình giao thông và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng T&D Việt Nam.

Sở Giao thông vận ttrận Htrận Phòng trân trọng thông tin./.

16/11/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất tbng.co.in

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Biệt thự hiện đại tại Bình Phước

Cesar Pelli - Kiến trúc sư người Argentina

Biệt thự hiện đại tại Hưng Yên

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam