Ôtô tông vào xe chở rác một công nhân vệ sống chết vong tbng.co.in

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cú tông mạnh vào phía sau xe thu gom rác, lúc với 2 công nhân đang làm nhiệm vụ vẫn thử một người tử vong.

 

09/12/2023 Tin tức ô tô xe máy tbng.co.in